Toiminta

Helsingin Suomi-Puola  -yhdistys ry. järjestää erilaisia Puolaan, sen kulttuuriin, historiaan ja matkailuun liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä yksin että yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Aika ajoin yhdistys järjestää jäsenmatkoja Puolaan.

Yhdistyksen tiloissa kokoontuu puolan kielen kerho sekä syksystä 2010 puolalaisen kirjallisuuden lukupiiri.  

Kansainvälinen toiminta

Svenska Kulturfondenin apuraha on mahdollistanut Gdańskin yliopiston ruotsin kielen opiskelijoiden osallistumisen ruotsin kielen kesäkurssille Helsingin kesäyliopistossa. Svenska Kulturfonden on myöntänyt apurahan vuosina 2011, 2012 ja 2013. Stipendiaatteinamme ruotsin kieltä Helsingissä ovat opiskelleet Katarzyna Bugała, Krystian Szpak ja Michał Bolek.

Svenska Folkskolans Vännerin myöntämällä apurahalla yhdistys on hankkinut suomenruotsalaista kirjallisuutta Gdańskin yliopiston skandinavistiikan laitokselle. Aineiston luovutti professori Hieronym Chojnackille Kaija Hyvönen-Rajecki Gdańskissa toukokuussa 2011.

Kaikki  Puolasta kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksemme ja osallistumaan toimintaan.  Uudet ideat ja virkeät ajatukset otetaan avosydämin vastaan!

Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Jäsenmaksulla rahoitetaan yhdistyksen järjestämää toimintaa ja tilaisuuksia.

 

Liity joukkoomme! Lähetä jäsenhakemuksesi täältä.
 

 Toimintakertomukset vuodesta 2003 alkaen.

 

Kuva: Hanne Heikkinen

Helsingin Suomi-Puola-yhdistys ry                                             

www.hspy.fi

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Yleistä

Helsingin Suomi-Puola-yhdistys (HSPY) toimii alueellaan lisätäkseen Puola-tietoutta ja edistääkseen suomalaisten ja puolalaisten välistä ystävyyttä.

Yhdistys tukee kulttuurivientiä ja kulttuurien vuorovaikutusta järjestämällä kontakteja suomalaisten ja puolalaisten kulttuuritoimijoiden kesken. Panostetaan yleisötapahtumiin.

Jäsentoiminta

Perustetaan työryhmä yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumia ideoimaan.

Kokoonnutaan ”Puola-porinat” -iltoihin, jolloin vapaamuotoisesti keskustellaan kaikenlaisista Puolaan liittyvistä asioista toimitiloissa. Kokoontumisaikataulusta päätetään kerta kerralta erikseen osallistujien ehdotusten mukaan.  

Tehostetaan tiedottamista ja yhteistyötä muiden paikallisten Suomi-Puola-yhdistysten jäsenmatkoista.

Kutsutaan puolalainen ruotsin kielen opiskelija Helsingin yliopiston ruotsin kurssille, mikäli vierailuun saadaan apuraha.   

Traditionaalisesti pikkujoulu päättää vuoden jäsentapahtumat.

Yhteistyö- ja yleisötapahtumat

Yhdistys osallistuu Messukeskuksessa 19. – 22.1.2017 Matka 2017 -messuille ja esittelee ystävyysseuratoimintaa sekä Puolan matkailumahdollisuuksia SPYL:n ja POT:n (Puolan valtion matkailutoimiston) osastoilla.

Yhteistyötä Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa jatketaan Puolaan liittyvän luennon organisoimiseksi.

Yhdistys osallistuu perinteisesti Kallio kukkii -tapahtumaviikkoon järjestämällä Puolan kirjallisuuteen tai laajemmin kulttuuriin liittyvän luennon Kallion kirjastossa.

Töölön kirjastossa pidetään kaksi Puolaan liittyvää elokuvailtaa (Bracia ja Oliwia Tonterin keväällä valmistuva dokumentti).

Donelaitis-seuran kanssa järjestetään Puolan ja Liettuan yhteistä menneisyyttä peilaava tapahtuma. 

Puolalaista keittiötä esitellään esim. osallistumalla ravintolapäivään tai järjestämällä kokkausilta, mikäli löydetään puolalaisesta keittiöstä kiinnostunut yhteistyökumppani, esimerkiksi Helsingin Puolalaisyhdistys Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie

Kerätään sanoma- ja aikakauslehtiä sekä puolankielistä kirjallisuutta tilapäisesti Helsingin seudulla oleskeleville puolalaisille.

Hallinto, kokoukset ja tiedottaminen

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Sääntömääräisten kokousten yhteyteen järjestetään ohjelmaa.

Postitse lähetetään vuoden ensimmäinen jäsenkirje, jossa on ohjeet jäsenmaksun maksamisesta. Muut jäsenkirjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostina.

Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan ennen kaikkea yhdistyksen nettisivulla http://www. hspy.fi. Jatketaan sivuston sisällön kartuttamista ja painotetaan sivuston käyttöä tärkeimpänä ulkoisena yhdistyksen toiminnasta ja Puolasta kertovana tiedotuskanavana, jonka päivitykseen myös jäsenistöä aktivoidaan.

Facebook-tiliä käytetään aktiivisesti tapahtuma- ja uutistiedotuksessa.

Tapahtumista muistutetaan jäsenistöä myös sähköpostitse. Yleisölle tapahtumista tiedotetaan lisäksi medialistoilla (kuten Aleksanteri-instituutti ja Slavbalt) ja julisteilla.

Yhteistyökumppanit

HSPY lähettää edustajansa SPYL:n sääntömääräisiin liittokokouksiin. Puolan tasavallan suurlähetystöön,  SPYL:oon ja sen  jäsenyhdistyksiin sekä ulkopuolalaisten yhdistyksiin, muihin ystävyysseuroihin, kaupunginkirjastoon ja työväenopistoihin pidetään aktiivisesti yhteyksiä ja panostetaan yhteisten, suurelle yleisölle suunnattujen tapahtumien järjestämiseen.  

Talous

Yhdistyksen tärkein tulolähde on jäsenmaksut. HSPY toimii SPYL:n tiloissa Helsingissä Porvoonkatu 37A. Tehostetaan jäsenhankintaa ja Suomi‒Puola -lehteen mainosten hankkimista, sillä mainoksista maksetaan 30 prosentin provisio yhdistykselle.

HSPY hallitus marraskuu 2016

 

 

 

 

 

HSPY tukee John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -kampanjaa. HSPY on hankkinut  oman Välke-laatan Hannu Kähösen suunnittelemaan Horisontti-teokseen Jätkäsaaressa. Laatan numero on 1539 ja teksti Helsingin Suomi-Puola-yhdistys ry.