KIELISTIPENDIAATTIHAKU vuodelle 2024 on käynnissä!

14.4.2024

Hei HSPY:n jäsenet! KIELISTIPENDIAATTIHAKU vuodelle 2024 on käynnissä!

Suomi-Puola Yhdistysten Liitto valitsee enintään kaksi (2) stipendiaattia opiskelemaan puolan kieltä Varsovan yliopiston Polonicumin kurssille 5.8 - 30.8.2024. Stipendiaattivaihto toimii yhteistyönä Varsovan Puola-Suomi seuran kanssa.

Stipendiaatin tulee olla Suomen kansalainen ja Suomi-Puola yhdistyksen jäsen. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää oman Suomi-Puola yhdistyksen suositus, mahdollinen puolan kielen opettajan lausunto sekä selvitys muista puolan opiskeluun myönnetyistä stipendeistä. Kielen osaamisen taso testataan aluksi, jotta opiskelija sijoitetaan sopivalle kurssitasolle. Kielen opetus sisältää myös Puolan kulttuuria ja historiaa. Opiskelu on melko tiivistä ja tehokasta.

Liitto maksaa kurssimaksun ja asumisen. Kaiken muun on stipendiaatin hoidettava itse. Kurssin voi keskeyttää vain hyvin painavista ja todistettavista syistä (esim. lääkärintodistus). Muutoin opiskelijan on maksettava Liitolle takaisin jäljelle jäävän kurssin osuus. Liitto edellyttää, että stipendiaatti kirjoittaa Polonicumin kurssista raportin ja antaa suostumuksen julkaista se Liiton kotisivulla.

Hakemukset tulee toimittaa Liiton toimistoon 30.4.2024 mennessä osoitteella Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry, Porvoonkatu 37 A 00520 Helsinki. Hallitus valitsee stipendiaatit kokouksessaan toukokuussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla hallituksen päätöksestä. Lisätietoja antaa tarvittaessa Liiton puheenjohtaja Esko Peura peuraej@gmail.com