Puolaa intensiivisesti!

13.8.2014

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa voi suorittaa puolan kielen ja kirjallisuuden perusopinnot. 25 opintopisteen perusopinnot koostuvat seuraavista kursseista: puolan kielen peruskurssit I ja II sekä Puolan maantuntemuskurssi ja Johdatus slavistiikkaan ja polonistiikkaan. Opetus on Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien laitoksen järjestämää ja tapahtuu lukuvuonna 2014-2015.

Nyt on mahdollisuus opiskella puolaa intensiivisesti!

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa voi suorittaa puolan kielen ja kirjallisuuden perusopinnot. 25 opintopisteen perusopinnot koostuvat seuraavista kursseista: puolan kielen peruskurssit I ja II sekä Puolan maantuntemuskurssi ja Johdatus slavistiikkaan ja polonistiikkaan. Opetus on Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien laitoksen järjestämää ja tapahtuu lukuvuonna 2014-2015.

Puolan kielen peruskurssien I ja II tavoitteena on, että opiskelijan kielitaito on kurssien jälkeen eurooppalaisella taitotasolla A2. Opiskelija tuntee peruskieliopin; ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin; pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Opintojaksossa opiskelija tutustuu puolan kielen kielioppiin ja keskeiseen arkiseen sanastoon. Opiskelija oppii kieltä ja kartuttaa kohdemaan tuntemustaan kirjallisten sekä suullisten harjoitustehtävien ja lyhyiden tekstien avulla. Opiskelija harjoittelee ääntämistä ja puolankielisten tekstien lukemista kielistudiossa.  Opettaja: Päivi Paloposki. Kielistudio: Päivi Saurio.

Maantuntemuksen kurssilla tutustutaan Puolan maantiedon, historian, yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteisiin. Opettaja: Tapani Kärkkäinen.

Johdatus slavistiikkaan -kurssi tutustuttaa opiskelijan slaavilaisten kielten rakennepiirteisiin sekä tieteenalan tutkimushistoriaan sekä Suomessa että ulkomailla. Opettaja: Jouni Vaahtera

Johdatus polonistiikkaan -kurssi käsittelee puolan kielen historiaa, puolan kieltä suhteessa muihin slaavilaisiin ja indoeurooppalaisiin kieliin, murteita ja muita kielimuotoja sekä puolan opiskelijalle tarpeellisia työkaluja, mm. sanakirjoja. Opettaja: Päivi Paloposki

 

Lisätietoa Avoimen yliopiston sivuilta: http://www.avoin.helsinki.fi

Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumisesta Avoimen yliopiston Opintotarjonta-sivulta otsikon Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit alta: http://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/index.htm

Lisätietoa voi kysyä myös Päivi Paloposkelta: paivi.paloposki@helsinki.fi