Puolan kielen kerho

Puolan kielen kerho kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Porvoonkatu 37.

Keväällä 2011 kerho kokoontuu 8–10 kertaa. Iwona Höltän opastuksella opitaan turistin tärppejä ja muita jokapäiväisiä ilmauksia.  Maksun suuruus riippuu osallistujamäärästä.

Lisätietoja:  jäsensihteeri Marina Mäkelä  marinam(a)nic.fi


 

Puolan kielen kerho kokoontui aluksi kokeiluluontoisesti muutaman kerran huhti-toukokuussa 2007.  Säännöllisti opetus alkoi syyskuussa.

Innostavana opettajana on toiminut Iwona Hölttä.  Oppikirjana on käytetty Władysław Miodunkan kirjaa  Cześć, jak się masz? Spotkamy się w Polsce.

Vuodesta 2007 alkaen kerhoon kokoontunut yleensä kerran viikossa torstaisin 1½ tunniksi opiskelemaan puolaa. Osallistujia on ollut reilut kymmenen eri ikäistä, eri motiivein aivan aloittelijasta kieltä jonkin verran taitaviin. Yhdistys organisoi opetuksen ja tarjoaa kokoontumistilan.


Puolaa omatoimimisesti


► Yleisradion verkkosivuilla on puolan kielen ja kulttuurin 10-osainen alkeiskurssi Easypolish. Värikkäällä ja pelillisellä kurssilla on paljon ääniklippejä ja tehtäviä sekä Puolan maantuntemusta. Kurssin apukieli on englanti.

► Uusi puolan kielen alkeisoppikirja ilmestynyt!

Finn Lectura on julkaissut uuden puolan kielen alkeisoppikirjasarjan aikuisille.  Po prostu 1 ja Po prostu 2 muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää puolan perussanaston ja -rakenteet. Sarja sopii käytettäväksi työväen- ja kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, yritysten kieltenopetuksessa ja korkeakoulujen kielikeskusopetuksessa. Kirjassa painotetaan kuullunymmärtämistä ja puhumista. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan paljon, ja erilaisia lyhyitä ja pidempiä keskusteluharjoituksia on runsaasti. Rakenteet on koottu minikielioppiin ja kirjan lopussa on puola-suomi- ja suomi-puola-sanastojen lisäksi myös tehtävien ratkaisut.

Kirjan tekstit löytyvät kirjaan liittyvältä, erikseen hankittavalta äänitteeltä, samoin osa tehtävistä. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikossa Po prostu 1 sijoittuu perustasolle A1

Tekijät: Heidi Mäkäläinen ja Małgorzata Haba-Rantamo

ISBN: 978-951-792-474-0

Kustantajahinta: 52 euroa

Lisätietoja Finn Lectura

 

► Po prostu 2 on ilmestynyt!

10.4.2014

Po prostu on kaksiosainen puolan kielen alkeisoppikirjasarja aikuisille. Po prostu 1 ja Po prostu 2 muodostavat kokonaisuu­den, joka sisältää puolan perussanaston ja -rakenteet. Sarja sopii käytettäväksi työväen- ja kansalaisopistoissa, kesäyliopis­toissa, yritysten kieltenopetuksessa ja korkeakoulujen kielikes­kusopetuksessa.

Po prostu 2 sisältää yhdeksän kappaletta sekä kolme kertaus­kappaletta, joissa kerrataan olennainen. Jokainen tekstikappale sisältää eri aihepiireihin liittyviä tekstejä (esim. opiskelu, juhlapy­hät, matkustaminen, lääkärissä käynti, historia, luonnonsuojelu ja media) sekä runsaasti erilaisia harjoituksia. Jokaisessa kappa­leessa harjoitellaan niin tekstinymmärtämistä, kuullunymmärtä­mistä, puhumista kuin kirjallista tuottamistakin. Lisäksi kappa­leet sisältävät myös kulttuuri- ja kielitietoutta omissa osioissaan.

Kirjassa painotetaan kuullunymmärtämistä ja puhumista. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan paljon, ja erilaisia lyhyitä ja pidempiä keskusteluharjoituksia on runsaasti. Rakenteet on koottu minikielioppiin, ja kirjan lopusta löytyvät puola–suomi- ja suomi–puola-sanastojen lisäksi myös kuunteluteh­tävien tekstit ja tehtävien ratkaisut.

Kirjan tekstit ovat kuunneltavissa syntyperäisten puolalaisten lukemina kirjaan liittyvältä, erikseen hankittavalta äänitteeltä, samoin osa tehtävistä.

Oppimateriaalin tavoitetaitotaso on eurooppalaisen viitekehyk­sen taitotasoasteikolla A2.

 

Heidi Mäkäläinen ja Małgorzata Haba-Rantamo: Po prostu 2

Finn Lectura, 2014, 336s., ovh. 54,00€

ISBN 978-951-792-513-6